zondag 21 december 2008

award...


I got this award from riet. thank you very much!!!
ik heb deze award van riet. hartelijk bedankt!!!

The rules for this award are:- Link to whoever gave you the award and pass it on and link to 5 others.You also have to write down 5 things you are addicted to!!!
de regels voor deze award zijn:- link de persoon van wie je de award hebt gekregen en geef het
door aan 5 personen. je moet ook 5 dingen opschrijven waar je verslaafd aan bent!!!

1. my cat grumpy
2. making cards
3. shopping for card stuff
4. the favo band HIM
5. watching the serie moonlight on tv

1. mijn kat grumpy
2. het maken van kaarten
3.het snuffelen naar spullen om kaarten te maken
4. mijn favo band him
5. de serie moonlight kijken op tv

I give this award to:
ik geef deze award aan:

1 opmerking:

Krista Katerbarg zei

Dank je wel Femke, heel erg lief!!